Nowości
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Ginekologia praktyczna
Metrologia wielkości geometrycznych
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 2
Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych narządów płciowych