Nowości
Higiena i sterylizacja w branży beauty
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Zakażenia krwiopochodne : profilaktyka