Nowości
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
Współuzależnienie : Przewodnik dla nowego pokolenia
Jak rozpoznać i pokonać uzależnienie od smartfona : praktyczne wskazówki i ćwiczenia