Nowości
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Atlas podologiczny : patologie skóry i paznokci
Metrologia wielkości geometrycznych
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie