Nowości
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Procedury pielęgniarskie
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii