Nowości
Atlas podologiczny : patologie skóry i paznokci
Ginekologia praktyczna
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba