Nowości
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych