Nowości
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Podstawy alergologii
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
Polimerowe kompozyty konstrukcyjne