Nowości
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Pielęgniarstwo operacyjne
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych narządów płciowych
Mechanika ogólna : Statyka i kinematyka. Tom 1