Nowości
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Zakażenia krwiopochodne : profilaktyka
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne