Nowości
Onkologia : podręcznik dla studentów
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne
Nowe uzależnienia młodego pokolenia : od przyjemności do przymusu
Mechanika ogólna : Statyka i kinematyka. Tom 1