Nowości
Metrologia wielkości geometrycznych
Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze