Nowości
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Uzależnienia behawioralne
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej