Nowości
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Uzależnienia behawioralne
Inżynieria powierzchni
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych