Nowości
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Uzależnienia behawioralne
Zakażenia krwiopochodne : profilaktyka
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa