Nowości
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Spawalnictwo
Dietetyka kliniczna
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Onkologia : podręcznik dla studentów