Nowości
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Programowanie robotów przemysłowych
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Inżynieria powierzchni
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze