Nowości
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych narządów płciowych
Pielęgniarstwo internistyczne
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Diagnostyka laboratoryjna