Nowości
Pielęgniarstwo operacyjne
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Ginekologia praktyczna
Metrologia wielkości geometrycznych
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego