Nowości
Metrologia wielkości geometrycznych
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Dietetyka kliniczna