Nowości
Metrologia wielkości geometrycznych
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych narządów płciowych
Odlewnictwo
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego