Nowości
Mechanika ogólna : Statyka i kinematyka. Tom 1
Fitoterapia i leki roślinne
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,