Nowości
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Dietetyka kliniczna
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom