Nowości
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Żywienie : wpływ na zdrowie człowieka