Nowości
Endometrioza
Uzależnienia behawioralne
Metrologia wielkości geometrycznych
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych