Nowości
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Maszyny elektryczne i transformatory
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Atlas podologiczny : patologie skóry i paznokci
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego