Nowości
Ginekologia praktyczna
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Polimerowe kompozyty konstrukcyjne
Endometrioza
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych