Nowości
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Położnictwo i ginekologia : repetytorium
Pielęgniarstwo internistyczne