Nowości
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Polimerowe kompozyty konstrukcyjne
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Zakażenia na oddziale intensywnej terapii : diagnostyka i leczenie