Nowości
Pielęgniarstwo : wybrane aspekty praktyczne
Dietetyka sportowa
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Psychodietetyka
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego