Nowości
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne
Fitoterapia i leki roślinne
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze