Nowości
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne
Procedury pielęgniarskie
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba