Nowości
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 2
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii