Nowości
Onkologia : podręcznik dla studentów
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 2