Nowości
Jak rozpoznać i pokonać uzależnienie od smartfona : praktyczne wskazówki i ćwiczenia
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 1