Nowości
Inżynieria powierzchni
Procedury pielęgniarskie
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Mechanika ogólna : Statyka i kinematyka. Tom 1