Nowości
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Spawalnictwo
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie