Nowości
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Ginekologia praktyczna
Uzależnienia behawioralne
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Psychodietetyka