Nowości
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Zakażenia krwiopochodne : profilaktyka
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze