Nowości
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 2
Metrologia wielkości geometrycznych
Jak rozpoznać i pokonać uzależnienie od smartfona : praktyczne wskazówki i ćwiczenia
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych