Nowości
Pobieranie narządów jamy brzusznej do przeszczepów : technika chirurgiczna
Maszyny elektryczne i transformatory
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej