Nowości
Pielęgniarstwo internistyczne
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,