Nowości
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych narządów płciowych