Nowości
Uzależnienia behawioralne
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Mechanika ogólna : Statyka i kinematyka. Tom 1