Nowości
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Podstawy alergologii
Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba