Nowości
Polimerowe kompozyty konstrukcyjne
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Inżynieria powierzchni
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych