Nowości
Onkologia : podręcznik dla studentów
Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych narządów płciowych
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych