Nowości
Programowanie robotów przemysłowych
Dietetyka kliniczna
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego