Nowości
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Pielęgniarstwo operacyjne
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Jak rozpoznać i pokonać uzależnienie od smartfona : praktyczne wskazówki i ćwiczenia
Mechanika ogólna : Statyka i kinematyka. Tom 1