Nowości
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne
Fitoterapia i leki roślinne
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Zakażenia na oddziale intensywnej terapii : diagnostyka i leczenie
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 2